Rendezvényeink

Korábbi vizslás rendezvényünk sikerein (2014, vizslás találkozó Gida patak és az önök szervezetével történt rendkívül kedves és rugalmas együttműködésén felbuzdulva az alábbi kéréssel fordulunk Önhöz:

2016-os évben megkaptuk a jogot két, akkreditált, nemzetközi követelményeknek is megfelelő, a Nemzetközi Munkavizsga Bizonyítvány kiváltásához szükséges Vizsla Munkavizsga és Nemzetközi Vizsla Munkaverseny szervezéséhez.

Miután elkötelezett soproniak vagyunk, szeretnénk ezt a rendezvény Sopron városához kötni, ezért elsődleges célunk, hogy a Gida patak környékén rendezzük meg ezeket a kutyás eseményeket. Ehhez, mint a tó működtetése  fölött rendelkező jogi személy, a Sopron és Vidéke Horgász Egyesület, képviselőjéhez szeretnénk Elnök úr támogatását kérni.

Így 120 év után ismét vizslavizsgát, majd ősszel versenyt rendezhetünk Sopronban. Ennek azért is van különös jelentősége, mert annak ellenére szűnt meg a környéken a vizslaversenyek hagyománya, hogy az 1800-as években itt élt és alkotott a magyar vizslaképzés egyik legmeghatározóbb egyénisége Dr. Mika Károly. Amennyiben ez jogi akadályokba nem ütközik, a szeptemberi, hagyományteremtő vizslaversenyt az ő emlékének szentelnénk.

Jelentkezni itt lehet>>>

Szervezeti háttér
A szervezeti hátteret az Országos Vizsla Klub biztosítja, az a szervezet, amely az utóbbi időben sokat tett a magyar vizsla rövid és drótszőrű változata értékeinek megőrzéséért, tagságába hívva az egymással régóta harcoló szervezetek elkötelezett vizslásait. A szervezet a MEOESZ által elismert, belföldi és nemzetközi versenyek megrendezésére egyaránt hivatott egység, válogatott, mindenki által elismert bírói háttérrel. A vizsgákon Nemzetközi Munkavizsga Bizonyítvány kiadásához szükséges bizonyítvány kiadásra, a versenyeken CAC, CACIT cím kiadására kerül sor.

A Verseny helyszíne
A verseny megpályázott helyszíne a Gida patak víztározó és a környéken elhelyezkedő mezők. A helyszín adottságai rendkívül kedvezőek, hiszen egy területen végrehajtható az összes vizsgafeladat és a környék több pontjáról is szabad szemmel követhetők az események anélkül, hogy a kutyákat és vezetőiket zavarnánk. Egy jó távcső segítségével még a feladatok végrehajtásának pontosságát is nyomon követhetjük. Így mindenki számára ellenőrizhető, elismert és kiérdemelt eredmények születhetnek.

A rendezvényt ezért nagy nyilvánosság előtt, de a laikus nézőket a közvetlen versenyhelyszíntől távol tartva rendezzük meg, ezzel is népszerűsítve a vizslások körében ezt a fajta ősi és mégis megújult kutyás sportot. Emellett segíteni kívánunk a vadászkutya beállításáról gondolkodó vadászoknak, hiszen követhetik jól képzett vadászebek munkáját. Az, hogy egy ilyen versenyen, illetve vizsgán a feladatok végrehajtását figyelhetik, kijelölheti mind a laikus-, mind a vadászkutyás számára azt az utat, amelyen kutyája képzésével indulnia kell. A helyszínen, meghatározott időben, a versenyt vagy vizsgát nem zavarva lehetőséget biztosítunk arra, hogy a képzéssel és vizsgákkal kapcsolatban kérdéseket tehessenek fel.

A rendezvény népszerűsítését köszönjük a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft munkatársainak!

Jelentkezni itt lehet>>>

Tervezett vizsgaformák:
Az Alapvizsga elsősorban a magyar vizslák örökölt tulajdonságait vizsgálja. A megmérettetés arra szolgál, hogy idejekorán kiderüljön, érdemes-e a kutyát a későbbiekben tréningbe venni, illetve, ha a fajta jellegét megőrizni kívánó, felelős tenyésztésbe kezdünk, alkalmas-e a vizsgált kutya a kívánatos vadásztulajdonságok örökítésére. Ez a vizsgafajta a kutyák orrjóságát, a vadhoz való viszonyát, elhozási készségét, vízhez való viszonyát, illetve a lövéshez való viszonyát és fegyelmezhetőségét vizsgálja. A feladatok célirányosak, de a később taglalt vizsgákhoz képest megengedőbbek, minden esetben a kutya ösztönadottságára figyel a bíró, nem pedig a vizslavezető-képző munkájának eredményét vizsgálja.

Az AV célja, hogy megállapítsa az alapvető vadászati adottságok – melyek a hivatalos fajtaleírásban is szerepelnek – megvannak-e a vizslában. Az AV teljesítése, a tenyésszemle mellett, a tenyészthetőség feltétele Magyarországon. Nincs felső korhatárhoz kötve a részvétel, de az a jó, ha a kutya minél fiatalabb korban teljesíti, amikor a kiképzettség még vélhetően nem fedi el a veleszületett adottságokat.

Feladatok, bírálati szempontok:
1./  Mezei munka teszt: keresés –  orrjóság – vadmegállás – viselkedés lövésre
2./  Elhozás-teszt: tollas és szőrmés vad megfogása és hozása, csapakövetési hajlam vizsgálata
3./  Vízi teszt: bármely tárgy kihozása mélyvízből és reakció lövésre
4./  Temperamentum, munkakedv, amit minden feladat közben értékelnek a bírók.

Vízi Mezei Vizsga (VM)  és Őszi Tenyész Vizsga (ŐTV) célja annak megállapítása, hogy a kutya magas szinten mutatja-e a vizslától elvárható munkatulajdonságokat és megfelelően fegyelmezhető, vezethető-e? Lövés előtti és utáni munkából áll, a feladatok a mezei és a vízi vadászat teljes körét felölelik.

Az a kutya, amelyik teljesítette a vízi-mezei vizsgát, biztosan hasznos segítőtárs a gyakorlati vadászatokon és munkateljesítmény szempontjából tenyésztésbe vétele javasolt! Az érvényes FCI szabályzat szerint a Hungária Champion cím megszerzésének feltétele a mezei-vízi vizsga teljesítése. Az ICH (nemzetközi szépségchampion) cím elnyerésének feltétele a mezei-vízi vizsga teljesítése, az összpontszám legalább 75%-nak elérésével.

Jelentkezni itt lehet>>>

A VÍZI-MEZEI VERSENY (VMV)  manapság egyre divatosabb versenyforma, lehet országos vagy nemzetközi versenyként szervezni. A  mezei és a vízi munka lövés előtti és utáni fázisaiból állnak a feladatok, tehát van mezei keresés, elveszett vad keresése légszimattal és vonszalékon (szőrmés és tollas apporttal), kajtatás nádban, vízispúr követése, mélyvízi elhozás, irányíthatóság.  Tradicionálissá vált formája a „Hortobágy Kupa Dr. Radó András Emlékverseny”.

A Vadászati Alkalmassági Vizsgát (VAV) csak a területileg illetékes vadászkamara szervezhet. Kérésünkre a  OMVK Kinológiai Szakbizottság Győr-Moson Sopron megyei képviselője Mikola Géza ígérete szerint, ha a szükséges engedélyeket beszereztük,  a Kamara a vizsgáinkkal párhuzamosan azonos helyszínen, általunk előkészített Vadászati alkalmassági Vizsgát (VAV) tart, illetve amennyiben megfelelőnek látja az általunk rendezett egyéb, magasabb szintű munkavizsgák feltételeit, a sikeres vizsgát tevőknek kiállítja a VAV bizonyítványt.

Jelentkezni itt lehet>>>

A VAV nem tenyészvizsga, célja annak megállapítása, hogy a kutya az apróvad vadászatokon hasznos segítője tud-e lenni a vadásznak az élő és a lőtt, sebzett vad felkutatásában. Alapvető szempont a fegyelmezettség ellenőrzése, hiszen a kutya semmiképp sem veszélyeztetheti a társas vadászatok balesetmentes lebonyolítását, eredményességét, és nem zavarhatja más vadászok szórakozását. Magyarországon a törvény előírja, hogy csak vadászati alkalmassági vizsgát tett kutya vehet részt vadászaton.
A mezei és vízi vadászat feladataiból áll: viselkedés lőálláson és hajtás közben, mezei keresés és vadmegállás, viselkedés lövésre és vadkelésre; elveszett tollas és szőrmés vad megkeresése vonszalékon és légszimattal; illetve elhozása  és mélyvízi elhozás.

Jelentkezni itt lehet>>>

(forrás: Országos Vizsla Klub honlapja, www.orszagosvizslaklub.hu)

Áprilisi Vizsla Munkavizsga (2016. április 16.)
A tavaszi vizsga a kétnapos versenynek a főpróbája lesz, bár itt is tökéletes vizsgakörülményekkel, szabályos lebonyolítással készülünk és természetesen kiadjuk a megfelelő bizonyítványokat a sikeres vizsgát tett résztvevőknek. A vizsga szerepel az FCI és a MEOESZ által jóváhagyott éves vizsganaptárban. A sikeres vizsga eredményeként Nemzetközi Munkavizsga Bizonyítvány kiadásához szükséges bizonyítvány kiadásra kerül sor.

A tavaszi vizsgánál Alap vizsgát, Tenyésszemlét, Vízi-Mezei Vizsgát, és VAV vizsgát tartunk

A Vadászati Alkalmassági Vizsgát (VAV) csak a területileg illetékes vadászkamara szervezhet. Kérésünkre a  OMVK Kinológiai Szakbizottság Győr-Moson Sopron megyei képviselője Mikola Géza ígérete szerint, ha a szükséges engedélyeket beszereztük,  a Kamara a vizsgáinkkal párhuzamosan azonos helyszínen, általunk előkészített Vadászati alkalmassági Vizsgát (VAV) tart, illetve amennyiben megfelelőnek látja az általunk rendezett egyéb, magasabb szintű munkavizsgák feltételeit, a sikeres vizsgát tevőknek kiállítja a VAV bizonyítványt.

Amennyiben sikerül érdeklődőket toboroznunk, a vizsgák után egy bárki számára elérhető elhozó versenyt is tervezünk, hogy az érdeklődő laikusok, illetve a környékbeli kutyavezetők is összemérhessék tudásukat. Az elhozó verseny befizetett nevezései díjainak felét a verseny nyertese kapja, míg a másik felét jótékony célra ajánljuk fel.  Reméljük, hogy a hírverésnek köszönhetően mind a tavaszi, mind az őszi vizsgán sok jelentkező csatlakozik a kezdeményezéshez!

 

Szeptemberi vizsla vizsga és verseny (2016. szeptember 24-25.)
Az őszi rendezvényt két naposra tervezzük.

Szombaton Alap vizsgát (AV), Tenyésszemlét, Vízi-mezei Vizsgát (VMV), Őszi Tenyészvizsgát (ŐTV) és VAV vizsgát (Kamrai rendezvény) tartunk. A sikeres vizsga eredményeként Nemzetközi Munkavizsga Bizonyítvány kiadására kerül sor.

Vasárnap Vízi-mezei Vizslaversenyt, amelyre nem csak a magyar vizslavezetőket várjuk, hanem meghívtuk az osztrák, a szlovák, a szlovén és a cseh vizslaklub tagjait is, ahonnan kedvező válaszokat kaptunk, így remélhetőleg a verseny nemzetközivé válik, mind résztvevőit, mind minősítését tekintve. A versenyen CACT és CACIT cím kiadására kerül sor.

Jelentkezni itt lehet>>>

Az ÖTV vízi vizsgafeladata során a kacsát sebezzük, majd elindítjuk a vízen. Néhány perc múlva a kutyának a kacsa által hagyott szagnyomon (spúron) kell elindulnia, a kacsát megtalálnia, a vadász elé hajszolnia, aki azt terítékre hozza, majd a kacsát a kutyának mélyvízből el kell hoznia. Ebben az esetben a vizsga során célzott lövést fogunk tenni a kacsára.

. Szeretnénk, ha ez a két rendezvény ismét elindítaná Sopron városában az aktív vizslás életet és néhány év alatt meghatározó versenye lenne a szakmának a Dr. Mika Károly Emlékverseny.

 

 

 

4 thoughts on “Rendezvényeink

  1. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. However imagine if you added some great visuals or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this blog could undeniably be one of the best in its field. Amazing blog!

  2. Thanks for a marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you’re a great author.I will always bookmark your blog and will come back someday. I want to encourage that you continue your great job, have a nice morning!

  3. Whats up very cool blog!! Man .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your site and take the feeds additionallyKI’m satisfied to find numerous useful information here within the submit, we want develop extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.